Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσομάθειας

Παρόλο που σίγουρα όλοι μας έχουμε ακούσει κάποιον να αναφέρεται σε εξετάσεις Β2 ή σε επίπεδο Γ1 κλπ, οι περισσότεροι από μας συνεχίζουμε να μιλάμε για εξετάσεις LOWER, αν και αυτή η ονομασία των εξετάσεων του Cambridge έχει καταργηθεί εδώ και πάνω από μια εικοσαετία. Από τις αρχές της χιλιετίας, το Συμβούλιο της Ευρώπης έχοντας διακρίνει την ανάγκη καθορισμού των επιπέδων γλωσσομάθειας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εργάστηκε σοβαρά για τον καθορισμό του λεγόμενου CEFR ή αλλιώς Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφορά για τις γλώσσες.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

..Παλαιότερα, οι μαθητές περίμεναν να φθάσουν σε αυτό το τελικό επίπεδο – συνήθως το λεγόμενο Lower – και μετά προετοιμαζόντουσαν για τις εξετάσεις που θα το πιστοποιούσαν. Θυμάμαι σαν τώρα τα άγχη, τα κλάματα και τον τρόμο που επικρατούσε εκείνα τα χρόνια, ειδικά στην ιδέα της συνέντευξης των προφορικών. Παράλληλα, στο τέλος κάθε χρόνου το ξενόγλωσσο σχολείο στο οποίο πήγαιναν τους έδινε μια ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ενδεικτικό) επιτυχούς ολοκλήρωσης της χρονιάς. Μια ΒΕΒΑΙΩΣΗ, η οποία είχε τόση αξία, όση ήταν και η άποψη του σχολάρχη για το πιο επίπεδο έπρεπε να καλύψει η συγκεκριμένη χρονιά…

Δουλειές από το μέλλον!

…Πιστεύω πως όποιος νέος άνθρωπος έχει όραμα για μια καλύτερη ζωή στο μέλλον με μια πολύ καλά αμειβόμενη
εργασία, θα πρέπει να δει και έξω από την πεπατημένη, πιο πέρα από τις επιλογές που έκαναν οι προηγούμενες
γενιές και ακόμη πιο πέρα από σπουδές που συχνά οδηγούν τα παιδιά να γίνουν πτυχιούχοι Barista. Θα πρέπει να
δει τα επαγγέλματα που έρχονται! Αυτά που θα έχουν ζήτηση αύριο! Ας μη ξεχνάμε πως οι σημερινοί υποψήφιοι
θα βγουν στην αγορά εργασίας σε 5 με 6 χρόνια και όλοι γνωρίζουμε πως ο σημερινός ρυθμός εξέλιξης της
τεχνολογίας αλλάζει δραματικά τα δεδομένα σε 5 ως 6 χρόνια…