1. Να ενθαρρύνουμε τους μαθητές μας να αποκτούν αυτοπεποίθηση, θάρρος και αυτοέλεγχο και εν τέλει να βάζουν και να πετυχαίνουν υψηλούς στόχους.
2. Να παρέχουμε στους μαθητές μια καλά καταρτισμένη εκπαιδευτική ομάδα με τα πλέον κατάλληλα μέσα διδασκαλίας.
3. Να παρουσιάζουμε τη γλώσσα σαν μια ζωντανή ύπαρξη, όπως στη χώρα που μιλιέται.
4. Να ενθαρρύνουμε τους μαθητές μας να κάνουν ερωτήσεις, να αναζητούν απαντήσεις, να διερωτώνται και να αναζητούν τις ρίζες της γλώσσας.
5. Nα προωθούμε τη συνεργασία μεταξύ μαθητών και δασκάλων.
6. Nα αντιμετωπίζουμε με διακριτικότητα τους μαθητές με δυσκολίες μάθησης και να τους ενθαρρύνουμε να βάζουν τους δικούς τους υψηλούς στόχους.
7. Nα αναθέτουμε εργασία στο σπίτι (homework) που είναι ανάλογη των δυνατοτήτων των μαθητών.
8. Nα επιβραβεύουμε την επιμέλεια, να ενθαρρύνουμε την προσπάθεια και να αποθαρρύνουμε την αδιαφορία.
9. Nα κάνουμε τη συμμετοχή στο μάθημα χαρά για τους μαθητές.
10. Nα προσφέρουμε εξωσχολικά ενδιαφέροντα ποιότητας στους μαθητές μας.
11. Nα παρέχουμε στους γονείς συνεχή ενημέρωση και υπηρεσίες ποιότητας.
12. Nα γινόμαστε κάθε χρόνο ακόμη καλύτεροι.

. . . . . και βεβαίως . . . . . .
13. ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔIA ΜΕ ΤΟΝ ΤΡOΠΟ ΠΟΥ ΕΚΕΙΝΑ ΜΠΟΡΟYΝ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ