ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ.

Με τη βοήθεια του QLS έχουμε στα χέρια μας ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό διδακτικό εργαλείο. Πρόκειται για το τεστ του μαθησιακού προφίλ των μαθητών μας, το οποίο μας επιτρέπει να γνωρίσουμε τους ειδικούς τρόπους με τους οποίους μαθαίνει ένα παιδί.

Όλοι εμείς οι άνθρωποι μαθαίνουμε με 8 (οκτώ) διαφορετικούς τρόπους, ή με συνδυασμούς αυτών των οκτώ τρόπων. Είναι πολύ σημαντικό οι δάσκαλοι να γνωρίζουν το μαθησιακό προφίλ των μαθητών τους, γιατί τότε παύουν να μαντεύουν τι πρέπει να κάνουν, ή καλύτερα παύουν να βάζουν όλα τα παιδιά στο ίδιο «καλάθι» και να προσπαθούν να τα διδάξουν όλα με τον ίδιο τρόπο.

Το τεστ αυτό αρχίσαμε να το παρέχουμε από το 2015 μετά από εκπαίδευση που παρακολουθήσαμε για το πως μπορούμε να βοηθήσουμε καλύτερα το μαθητή στη δική του προσωπική διαδικασία της μάθησης και πως να καταλάβουμε – τόσο εμείς όσο και οι γονείς – κάποιες συμπεριφορές του κάθε παιδιού, έτσι ώστε να βοηθήσουμε όπου χρειάζεται.

Η διαδικασία του τεστ είναι πολύ εύκολη και γίνεται online. Μόλις μας σταλούν τα αποτελέσματα, ακολουθεί ένα ραντεβού για μια συμβουλευτική συνεδρία με τους γονείς, όπου θα αναλυθούν τα αποτελέσματα και θα γίνουν κατανοητοί οι τρόποι μάθησης του παιδιού, ενώ παράλληλα ενημερώνονται οι καθηγητές μας για να γνωρίζουν πως μαθαίνει καλύτερα και ευκολότερα το συγκεκριμένο παιδί.

Με τη συμμετοχή όλων των παιδιών στα QLP τεστ αποκτούμε το προφίλ του κάθε τμήματος και παράλληλα τη σιγουριά ότι η διδασκαλία μας είναι η καλύτερη δυνατή για τα παιδιά του τμήματος.