..για ιδιαίτερα μαθήματα!

Πρόκειται για ένα μοναδικό πρόγραμμα, που είναι αποτέλεσμα μελέτης του QLS και εφαρμόζεται τα τελευταία 15 χρόνια με εξαιρετική επιτυχία. Σκοπός του είναι να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς στα ιδιαίτερα μαθήματα χωρίς να θυσιάζει την ποιότητα, ενώ παράλληλα να εγγυάται αποτελέσματα σε όσους επιλέξουν τη διδασκαλία εκτός τάξης.

 

Η δυναμική, η αποτελεσματικότητα και η επικοινωνία που υπάρχει μέσα στην τάξη αποτελούν αναμφισβήτητα εκπαιδευτικά πλεονεκτήματα. Όμως, αν για οποιοδήποτε λόγο η επιλογή σας είναι τα ιδιαίτερα μαθήματα, τα ιδιαίτερα μαθήματα one2one, που εμείς προσφέρουμε, αποτελούν την εγγύηση ποιότητας και την σιγουριά της σωστής επιλογής που χρειάζεστε.

 

To the point

Η συνήθης αιτία αποτυχίας ιδιαιτέρων μαθημάτων προέρχεται από τη προσπάθεια άπειρων ή ανεύθυνων δασκάλων, οι οποίοι προσπαθούν να εφαρμόσουν την ύλη (βιβλίο) της τάξης στο ιδιαίτερο μάθημα. Αντίθετα με αυτούς, εμείς στοχεύουμε «to the point»! Δηλαδή, στην καρδιά των μαθησιακών σας αναγκών!

 

Γι’ αυτό τα μαθήματα one2one αρχίζουν από τη δημιουργία του δικού σας «Needs Analysis» και σχεδιάζονται ειδικά για τις δικές σας ανάγκες και την επίτευξη του δικού σας στόχου. Μπορούμε να αρχίσουμε μαθήματα one2one οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου.

 

Μη διστάσετε να μας επισκεφθείτε για μια απλή συζήτηση._