Πάντα πιστεύαμε ότι η δουλειά ενός σχολείου είναι πολύ περισσότερο από τη μετάδοση στεγνής γνώσης. Είναι αυτός ο πολύ σημαντικός παράγοντας στην εξέλιξη των νέων που τους εφοδιάζει με εκείνες τις τόσο σημαντικές δεξιότητεςπου τους καθιστούν όντα με κοινωνικές ευαισθησίες και περιβαλλοντικά ενδιαφέροντα.

Κατά καιρούς προσπαθήσαμε να μεταδώσουμε στους μαθητές μας τέτοιες ευαισθησίες όπως ο εθελοντισμός, η αγάπη στα ζώα το anti-bullying και άλλα. Τώρα η κατεύθυνσή μας είναι περιβαλλοντικού περιεχομένου. Βρισκόμαστε σε μια προσπάθεια να εμφυσήσουμε στα παιδιά την αγάπη και τη φροντίδα για το περιβάλλον.

Πως θα γίνει αυτό;

Κατ’ αρχάς με μαθήματα – στην αγγλική γλώσσα εννοείται – τα οποία θα επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους σε περιβαλλοντικά μηνύματα. Έτσι μαζί με το Reading και το Listening της αγγλικής θα εμπεδώνεται και το περιβαλλοντικό μάθημα. Μέσω του Debating τα παιδιά θα οδηγηθούν στην έρευνα για τη δημιουργία περιβαλλοντικών επιχειρημάτων τα οποία και θα καταγραφούν στο υποσυνείδητό τους Παράλληλα, μέσω των PRESENTATIONS, του άλλου μας διδακτικού εργαλείου, της παρουσίασης δηλαδή θεμάτων σε ακροατήριο – στην αγγλική πάντα γλώσσα – οι μαθητές μας θα εμπεδώσουν οι ίδιοι περιβαλλοντικά θέματα την ώρα που θα τα παρουσιάζουν με σκοπό να τα «διδάξουν» στο ακροατήριό του.

Το ξεκίνημα έγινε με θέμα «Trees of Hope”, το οποίο να περάσουμε και στην πράξη και να οργανώσουμε εκστρατεία δενδροφύτευσης με τη βοήθεια του Δήμου Βόλου και του τοπικού δασαρχείου και με την ελπίδα ότι όχι μόνον μαθητές αλλά και γονείς θα είναι κοντά μας.