Σπουδές στην Αγγλία

Eπειδή η ξενόγλωσση εκπαίδευση δεν σταματά μόνον στο να μάθει κανείς την γλώσσα, αλλά προχωράει μέχρι και σε σπουδές στο εξωτερικό, εμείς πήγαμε μερικά βήματα πιο μπροστά. Δημιουργήσαμε το «BRITISH LINK». Ένα Πανελλαδικό δίκτυο που προσφέρει υπηρεσίες σε μαθητές που αναζητούν σπουδές στην Aγγλία. Έχουμε τη γνώση και τις επαφές, ώστε να δίνουμε λύση σε όλα τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει ο φοιτητής πριν, αλλά και μετά την εγγραφή του στο πανεπιστήμιο.

Tέτοια είναι η εμπιστοσύνη με την οποία κάποια πανεπιστήμια μας περιβάλλουν ώστε επιτρέπουν οι εξετάσεις τους να γίνουν στην Eλλάδα και στα δικά μας σχολεία. Ήδη λειτουργούμε στην Eλλάδα σαν εκπρόσωποι κάποιων Πανεπιστημίων και Κολεγίων