Ο όρος Blended Learning έχει τη σημασία της ταυτόχρονης χρήσης δύο διαφορετικών μεθόδων διδασκαλίας. Όταν αφορά την εξ’ αποστάσεως διδασκαλία μέσω κάποιου online συστήματος, συνήθως χρησιμοποιείται για να δείξει την ταυτόχρονη εφαρμογή της σύγχρονης και της ασύγχρονης διδασκαλίας.

Στην δική μας περίπτωση, όταν λέμε Blended Courses εννοούμε το συνδυασμό του face-to-face μαθήματος και του μαθήματος online. Πρόκειται για ένα blending που ισχύει μόνον για την περίοδο της πανδημίας του CoViD , ώστε να μειωθούν κατά το δυνατόν οι ώρες συνύπαρξης μέσα στην τάξη, αφού θεωρούμε καθήκον μας να προστατεύσουμε τους μαθητές μας και τις οικογένειές τους.