Αν στο σχολείο δεν καλλιεργήσει τις έννοιες τις κοινωνικής ευθύνης, τότε... ποιος;