Πρώτες βοήθειες

Tα σχολεία μας είναι ίσως τα μοναδικά στην πόλη του Βόλου που φροντίζουν ακόμη και για την παροχή Πρώτων Bοηθειών. Eλπίζουμε ότι κανείς δεν θα χρειασθεί ποτέ του να προσφέρει βοήθεια αυτού του είδους, όμως αν και όταν παρουσιασθεί η ανάγκη πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Όλο μας το προσωπικό έχει παρακολουθεί ανά διετία μαθήματα πρώτων βοηθειών. Eίναι κι αυτό μια απόδειξη του σεβασμού μας προς τους γονείς και μαθητές μας. Είναι μια απόδειξη ολικής ποιότητας.

Ασκήσεις ετοιμότητας

Aν οι γονείς κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους ακούσουν από τους μαθητές μας ότι την ώρα του μαθήματος χτύπησε ο συναγερμός του σχολείου και ότι οι καθηγητές τους οδήγησαν με τρόπο ελεγχόμενο και οργανωμένο εκτός σχο- λείου και σε ασφαλή χώρο συγκέντρωσης, ας μην ανησυχήσουν. Δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά μια άσκηση ετοιμότητας για περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. Aσκήσεις αυτού του είδους γίνονται μια ή δύο φορές το χρόνο έτσι ώστε το προσωπικό και οι μαθητές των σχολείων μας να γνωρίζουν πως πρέπει να αντιδράσουν σε περίπτωση τέτοιας ανάγκης.