Βιωματική διδασκαλία

Βιωματική Μάθηση – Experiential Learning

Δουλεύοντας με το QLP και ερευνώντας την διεθνή πρακτική και βιβλιογραφία σύντομα καταλήξαμε ότι ένα μεγάλο τμήμα των μαθησιακών τύπων των μαθητών (αν όχι όλοι) έβρισκε ιδιαίτερα αποδοτική την μέθοδο της βιωματικής μάθησης ή αλλιώς Experiential Learning.

Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι η μάθηση περνάει ευκολότερα στον ‘δέκτη’ όταν αυτός «κάνει» αντί απλά να «ακούει» ή να «διαβάζει».

Ας μη θεωρηθεί ότι αυτό είναι κάτι το εύκολο να γίνει. Χρειάζεται εντατική εκπαίδευση του δασκάλου, αγάπη στο αντικείμενο της δουλειάς του και πολλές ώρες (μη αμειβόμενης) εργασίας. Εργασίας που γίνεται στο σπίτι, την ώρα που ξεκουράζεται ή που ασχολείται με άλλα θέματα. Γιατί η βιωματική εκπαίδευση των μαθητών είναι κάτι που πρέπει να γίνει βίωμα των ίδιων των καθηγητών τους και δεν βρίσκεται μέσα στο βιβλίο.

Τόσο η εφαρμογή, όσο και η εκπαίδευση στο Experiential Learning στα σχολεία μας είναι στο κέντρο ενδιαφέροντός μας και κάνουμε συνεχώς μεγάλα βήματα προς την καθολική κατά το δυνατόν εφαρμογή του.

17311282_1405351506170866_15854038310479716_o
17390526_1405351812837502_6188106526899329470_o
82806198_2907435995962402_6530412651611160576_o
84077423_2907429002629768_897714311655325696_o

Previous
Next