Βιωματική Μάθηση - Experiential Learning

Δουλεύοντας με το QLP και ερευνώντας την διεθνή πρακτική και βιβλιογραφία σύντομα καταλήξαμε ότι ένα μεγάλο τμήμα των μαθησιακών τύπων των μαθητών (αν όχι όλοι) έβρισκε ιδιαίτερα αποδοτική την μέθοδο της βιωματικής μάθησης ή αλλιώς Experiential Learning.

Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι η μάθηση περνάει ευκολότερα στον ‘δέκτη’ όταν αυτός «κάνει» αντί απλά να «ακούει» ή να «διαβάζει».

Ας μη θεωρηθεί ότι αυτό είναι κάτι το εύκολο να γίνει. Χρειάζεται εντατική εκπαίδευση του δασκάλου, αγάπη στο αντικείμενο της δουλειάς του και πολλές ώρες (μη αμειβόμενης) εργασίας. Εργασίας που γίνεται στο σπίτι, την ώρα που ξεκουράζεται ή που ασχολείται με άλλα θέματα. Γιατί η βιωματική εκπαίδευση των μαθητών είναι κάτι που πρέπει να γίνει βίωμα των ίδιων των καθηγητών τους και δεν βρίσκεται μέσα στο βιβλίο.

Τόσο η εφαρμογή, όσο και η εκπαίδευση στο Experiential Learning στα σχολεία μας είναι στο κέντρο ενδιαφέροντός μας και κάνουμε συνεχώς μεγάλα βήματα προς την καθολική κατά το δυνατόν εφαρμογή του.