ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ SCHOOL-IN-THE-CLOUD

Υπάρχουν δύο νέοι όροι που σύντομα θα γίνουν πολύ γνωστοί σε γονείς και μαθητές.

Σύγχρονη Εκπαίδευση

Η «Σύγχρονη Εκπαίδευση» απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή του καθηγητή και όλων των μαθητών. Η αλληλεπίδραση μεταξύ καθηγητή και μαθητή γίνεται στον ‘πραγματικό χρόνο’ διάρκειας του μαθήματος. Η ταυτόχρονη αυτή παρουσία όλων μπορεί να υπάρξει στον ενιαίο χώρο μιας πραγματικής τάξης, ή με την ταυτόχρονη διασύνδεση όλων σε μια «εικονική» τάξη, μέσω εφαρμογής που επιτρέπει video conferencing με ηλεκτρονικό μαυροπίνακα και δυνατότητα ανταλλαγής αρχείων.

Ασύγχρονη Εκπαίδευση

Η «Ασύγχρονη Εκπαίδευση» δεν απαιτεί την ταυτόχρονη συνύπαρξη μαθητών και καθηγητών. Με άλλα λόγια οι μαθητές δεν είναι ανάγκη να βρίσκονται μαζί την ίδια χρονική στιγμή στον ίδιο χώρο. Αντίθετα, μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το πότε και πως θα καλύψουν την απαραίτητη διδακτέα ύλη και πότε θα κάνουν την αναγκαία εξάσκηση.

Το δικό μας School-in-the-Cloud προσφέρει και τους δύο παραπάνω τρόπους δίνοντας σε μαθητές και καθηγητές απεριόριστη ευελιξία, με τη έννοια ότι μπορεί να τους επιτρέψει, όχι απλά να κάνουν όλα όσα παραδοσιακά γινόταν μέσα στη τάξη, αλλά και πολύ περισσότερα.